ЕМКО ООД

        Фирма "ЕМКО" ООД е създадена през 1992 г. като изпълнява енергийно ефективни климатични, отоплителни, вентилационни, климатични и хладилни инсталации, в обем на пълен инженеринг – проучване, проектиране, доставка и монтаж, настройка и гаранционно обслужване.

         “ЕМКО” ООД е вписана в Търговския регистър на Агенция по вписванията, както и в Централния професионален регистър на строителя към КСБ.

          "ЕМКО" ООД притежава Сертификати по ISO 9001:2008, 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

         Фирмата е сертифицирана от Българската Браншова камара по машиностроене монтаж, ремонт, поддръжка или сервизно обслужване; извеждане от експлоатация на стационарно, хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо над 3 кг флуоросъдържащи парникови газове, съгласно Регламент (EC) N517/2014г.

        "ЕМКО" ООД е вписана в Регистъра на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по чл.36,ал.6.

Сертификати

              Във фирма "ЕМКО" ООД работят високо квалифицирани специалисти, признати в границите на България и извън нея, способни да решат всякакъв сложен технически проблем. Фирмата притежава топлотехнически устройства, измервателни уреди, добре окомплектован инструментариум, позволяващи изпълняване на големи обеми работа с високо качество.
        Ние работим с водещи японски компании като “
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.”, “Fujitsu General”, “DAIKIN” и др.

 

        От началото на 2010 г. фирма “ЕМКО” ООД е директен дистрибутор на термопомпените (чилърни) системи “DAIKIN”, както и на навлизащата на българския пазар термопомпа “въздух-вода” Altherma.

ПОЛИТИКА НА "ЕМКО" ООД

 

ISO 9001:2008
Сертификат No.SOF6013793OHSAS 18001:2007
Сертификат No.SOF6013793/AISO 14001:2004
Сертификат No.SOF6013793/B


Reecl

ПРОДУКТИ

Водоохлаждащи термопомпени агрегати

Термопомпи

Конвектори

Конвектори